Kim jesteśmy ?

fa-flag

Nasza misja

"A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."

Jakim typem kościoła jesteśmy ?

EWANGELIKALNYM, ponieważ przyjmujemy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym. Uznajemy jego autorytet w sprawach wiary i codziennego życia.

AUTONOMICZNYM, dlatego że jako Wspólnota decydujemy o naszym funkcjonowaniu i kierunkach rozwoju.

RÓŻNORODNYM, ze względu na religijną przeszłość, wiek, duchową dojrzałość, przekonania w kwestiach drugorzędnych.

fa-users
fa-key

Kluczowe Wartości

CHRYSTUS - Prawdziwa relacja z Jezusem Chrystusem.

CZŁOWIEK - Troska o drugiego człowieka.

POWOŁANIE - pełne pasji naśladowanie Jezusa Chrystusa.

WSPÓLNOTA - dbanie o siebie nawzajem.

Nasze Korzenie

Regularne spotkania zaczęły się w 1997 roku w wynajmowanym lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. W tym czasie działalność Wspólnoty była wspierana przez pastorów ze Zboru Baptystów w Kętrzynie. 29 kwietnia 2001 r. Wspólnota, która liczyła 27 członków, usamodzielniła się i zyskała osobowość prawną jako Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynie.

fa-pagelines